Nyheder fra Morud

4 °
Overskyet
Alarm112

Se alle nyheder

Seneste annoncer fra Morud og omegn

Job tilbydes:
Pædagoger til to barselsvikariater i Børnehuset Kernen, Morud by
To legeglade og relationskompetente pædagoger søges til børnehaveteamet i Børnehuset Kernen, med start snarest muligt og senest den 1. februar 2023.Timetallet er henholdsvis 37 og 32 timer om ugen.Finder du arbejdsglæde i nærvær og samspil med børn i aldersgruppen 3-6 år, og vil du være med til at sikre deres trivsel, udvikling, læring og dannelse? – så er Børnehuset Kernen måske noget for dig?Hvem er vi?Børnehuset Kernen er en integreret institution beliggende i et nybyggerkvarter i Morud by, i et naturskønt område.Huset er normeret til 29 vuggestuebørn og 63 børnehavebørn, hvor hverdagen er præget af nærvær og tætte relationer med engagerede voksne, der er optaget af at skabe de bedste rammer om det gode børneliv, ud fra det nordfynske børnesyn:"Det enkelte barn har mening og tanker, der er betydningsfulde. Barnet har potentiale til at tænke og lysten til at kommunikere med og forstå sin omverden. Barnet er en selvstændig, medskabende og kompetent aktør i eget liv, der skal udvikle og udfolde sig, i fællesskab med andre".Vi har fokus på børnefællesskaber – at alle børn føler sig som en del af et forpligtende fællesskab.Vi vægter et tillidsfuldt og ligeværdigt forældresamarbejde, til børnenes bedste.Vi tilbyderto barselsvikariater på henholdsvis 32 og 37 timeret arbejdsfællesskab med udgangspunkt i børnenes optagethedet fagligt fællesskab, hvor vi er ligeværdige i opgaveløsningenen kultur med refleksion over egen og andres praksis – og hvor der er mulighed for at bringe sin faglighed i spil. Vi ønsker os to kollegaer, somhar en legende tilgang, gennem hele dagener nærværende og anerkendende i mødet med andre menneskerkan tilrettelægge inspirerende læringsmiljøer med deltagelsesmulighed for alle børner faglig velfunderet, og som kan "stå op" for sin faglighed i et reflekterende miljøkan omsætte viden til praksiskan undre sig og stille nysgerrige spørgsmål og formår at adskille det personlige fra det professionelle/fagligeser sig som en aktiv medspiller i hele børnehusetbidrager til det gode arbejdsmiljø, ser muligheder og har overblik i en travl hverdagholder sig fagligt a jourer mødestabil og fleksibel i forhold til børnehusets mødetider og kan indgå i mødeplanen i børnehusets åbningstid, kl. 6.15-17.00, samt kan indgå i arbejdsfællesskaber efter kl. 17.00 ca. 1-2 gange om måneden. Er du blevet nysgerrig efter at vide mere, er du velkommen til at kontakte:pædagogisk leder, Anette Lægaard Sørensen: 20 51 72 44 ellerdagtilbudsleder, Gitte Kristensen: 22 93 81 41.Vi glæder os til at modtage din ansøgning vedhæftet uddannelsesbevis og andre relevante papirer senest søndag den 18. december 2022.Der afholdes samtaler den 20. december 2022.Løn og ansættelsesvilkår:                    Løn og ansættelsesvilkår vil være i henhold til gældende overenskomst.Straffe- og børneattest skal indhentes, før ansættelse kan finde sted. Denne jobannonce blev oprindeligt opslået på https://www.ofir.dk/ (Den originale annonce kan ses på: https://www.ofir.dk/showojob?ofirid=2c650e3d)
Nordfyns Kommune, Dagtilbudsdistrikt Havrehed
Indrykket 30. november på JobNet
Job tilbydes:
Pædagog til babyteamet Sundhedsplejen i Nordfyns Kommune
I Nordfyns Kommune vil vi lykkes med at give børn og familier den bedste start på livet. Vil du være med i vores teams udvikling og succes? Babyteamet består pt. af 3 pædagogisk uddannede medarbejdere. Vi arbejder med gravide og familier med babyer og for at kunne lykkes med vores ambitioner, har vi brug for dig, der tænker barn og familie i centrum, der tør stille din faglighed til rådighed for andre faggrupper men også mærker vigtigheden af andres. Du hviler i dig selv som menneske og står godt forankret i din faglighed og ser forandringer og nye tiltag som inspirerende i dit arbejdsliv.  Du har gerne erfaring i babyfamilie/relationsarbejde i familiernes eget hjem og er godt på plads fagligt i tidlig tilknytning og mentalisering.Hvis du ser et profilmatch, kan vi tilbyde dig en arbejdsplads, hvor vi værdsætter og anerkender dit engagement, og hvor vi ved, at det er afgørende for, at vi lykkes i fællesskab.Vi har i babyteamet, de sidste 3 år bidraget ind i et tæt tværfagligt samarbejde omkring projekt "Barnets første 1000 dage" Her har vi sammen med sundhedsplejersker og socialrådgiver udviklet praksisser og erfaringer i det tidlige forbyggende arbejde i spædbarnsfamilier som vi nu, hvor projektet afsluttes 31/12 2022 er i fuld gang med at implementere. Det faglige udgangspunkt er i det relationelle arbejde med en anerkendende tilgang og en systemisk tænkning. Fokus er samtidig på tidlig tilknytnings- og mentaliseringsevne. Vi arbejder på at understøtte forældrenes ressourcer og kompetencer til at opbygge en tryg tilknytning og relation til deres barn. Vi har ligeledes opgaver, hvor det viser sig, at familien har brug for massiv støtte og pædagogisk indsat, og hvor vi i samarbejde med familien og socialrådgiver laver aftaler om hyppige ugentlige besøg, og hvor det måske i sidste ende bliver klart, at vores indsat ikke er tilstrækkelig eller den rette, og vi i samarbejde med socialrådgiveren afslutter. Kvalifikationer:Du har en relevant pædagogfaglig uddannelse med erfaring inden for familie- og babyrådgivning.Du er dygtig til tilknytnings- og relationsarbejde.Kan lede dig selv inden for givne rammer og arbejde selvstændigt.Du har lyst og kompetencer til at gå foran.Du har øje for det faglige fællesskabs betydning.Du kan formidle skriftligt og systematisk.Du har lyst og kompetencer til tværfagligt samarbejde, faglig dialog og udvikling.Du er i besiddelse af selvindsigt og kan/ har mod på at kigge indad, når kontakten køre af sporet både i forhold til de kollegiale relationer og i familierne.Du har et godt humør og let ved kontakt til andre mennesker. Arbejdsområder i babyteamet:Familiekonsulenterne arbejder rådgivende og med udvikling i Gravid/ babyfamilier.Familiekonsulenterne afholder gruppeforløb i Cos P.Observation og beskrivelse af familier og deres relationer.Skriftlig afrapportering i form af statusrapporter målt i relation til handleplaner udarbejdet af sagsbehandler.Deltage i tværfagligt samarbejde med interne og eksterne samarbejdspartnere.Afgrænsede støttende samtaler. Arbejdstiden som er på 37 timer er med afsæt i den specifikke indsats, hvoraf en del af arbejdet ligger i eftermiddagstimerne. Aftenarbejde på hverdage og arbejde i dagtimerne på lørdage kan forekomme. Der er god mulighed for at have indflydelse på egen arbejdstid, da familiekonsulenterne er selvtilrettelæggende. Vi tilbyder:muligheder for relevant efteruddannelsesupervisiontværfaglighedet godt arbejdsmiljø, med stor tillid fra ledelsenen arbejdsplads med stor fleksibilitet. Vi glæder os til at modtage din ansøgning senest onsdag den 11. januar 2023.Dokumentation for gennemført uddannelse skal medsendes ansøgningen. Der forventes afholdelse af samtaler mandag den 16. januar 2023. Løn- og ansættelsesforholdLøn- og ansættelsesforhold efter gældende overenskomst, med mulighed for forhandling efter principperne om Ny Løn.Straffe- og børneattest skal indhentes, før ansættelse kan finde sted. Hvis du  har spørgsmål til stillingen er du velkommen til at kontakte familiekonsulenterne i babyteamet:  Birgitte Kleiner tlf. 20 49 37 30 / Christina Olsen tlf. 20 46 06 15 / Mette Marie Kristensen tlf. 21 59 85 12 eller afdelingsleder i sundhedsplejen Janni Norrbom tlf. 23 42 94 21. Denne jobannonce blev oprindeligt opslået på https://www.ofir.dk/ (Den originale annonce kan ses på: https://www.ofir.dk/showojob?ofirid=93405f78)
Nordfyns Kommune, Sundhedsplejen
Indrykket 28. november på JobNet
Indryk gratis dine annoncer på Bilhandel.dk, Retro-app.dk, Ridr.dk og Handyhand.dk