Fagfaglige og professionelle pædagoger til Børneinstitution Tarup-Pårup, Børnehuset Pårup

Profilbillede
dato

BEMÆRK: Ansøgningsfristen er overskredet


Vi søger 2 fagfaglige og professionelle pædagoger til Børnehuset Pårup med tiltrædelse den 1. august 2023, eller snarest derefter med en ugentlig arbejdstid på 33-37 timer.

Om os
Børnehuset Pårup er ét af de syv børnehuse i Børneinstitution Tarup-Pårup, som udover Pårup består af børnehusene Willeruplund, Honningkrukken, Fuglereden, Tarup, Lærkereden og Tingvallagården.

Den pædagogiske kerneopgave i institutionen tager afsæt i den styrkede pædagogiske læreplan. Opgaven er, at fremme børns trivsel, udvikling, læring og dannelse gennem trygge og pædagogiske læringsmiljøer, hvor legen er det grundlæggende, og hvor der tages udgangspunkt i et barneperspektiv, som beskrevet i dagtilbudsloven. Dit ansvar og din vigtigste opgave, som medarbejder i Børneinstitution Tarup-Pårup er at bidrage fagligt, professionelt, loyalt og ansvarligt til udførelsen af den pædagogiske kerneopgave med udgangspunkt i den styrkede pædagogiske læreplan.

Vi er en ren børnehave med 54 – 63 børn. Vi er i gang med at arbejde med udvikling af et fælles pædagogisk grundlag, som du, i respekt for det igangværende, skal være medskaber af.

I børnehaven er børnene fordelt i 3 grupper i to pavilloner. Grupperne er aldersopdelte, og som pædagog følger man børnene fra børnehavestart til skolestart.
Vi har en meget stor legeplads, som er fordelt på 3 områder og gymnastiksalen på Pårup skole 3 gange om ugen. Her er der gode forudsætninger for, at du kan bruge din faglighed til at være medvirkende til at skabe gode fysiske aktiviteter. Vi har særligt fokus på de pædagogiske muligheder i de daglige rutiner, og at understøtte børnenes leg. Vi arbejder med læringsmiljøer over hele dagen. Vi har fokus på inkluderende pædagogik og fællesskaber i børnegruppen.

Om dig

 • Vi har brug for en pædagog, der bidrager med følgende: Kommunikativ faglighed, så du kan være i en professionel dialog med forældre, kollegaer og tværfaglige samarbejdspartnere.
 • Systemisk anerkendende tænkning og praktisk faglighed, som betyder, at du har indsigt i, og kompetence til at anvende grundlæggende teorier og evidens baseret viden i daglig praksis, så det gør en forskel i børnehøjde.
 • Pædagogisk lederskab med didaktisk kompetence til at planlægge, udføre, dokumentere samt evaluere egen og andres pædagogiske praksis. Ligesom du skal kunne reflektere over egen og andres praksis, samt kan give og tage imod feedback.
 • Faglighed til håndtering af eget arbejdsliv, som betyder en bevidsthed om egen trivsel og balance i forhold til arbejdsliv og privatliv, og kompetence, så du kan håndtere en travl hverdag på en hensigtsmæssig måde.
 • Fokus på og bidrage til et godt arbejdsmiljø, social kapital og arbejdsglæde.
Derudover forventer vi, at:
 • Du er psykisk og fysisk robust, har overblik og udviser stabilitet.
 • Du kan anvende digitalt udstyr på brugerniveau og som pædagogisk redskab.
Vi tilbyder
 • En arbejdsplads med gode fysiske rammer både inde og ude.
 • En personalegruppe i god trivsel, samarbejde på tværs, plads til forskellighed og humor.
 • En fastlagt mødestruktur indlagt i arbejdstiden, samt et månedligt aftenmøde.
 • En meget engageret forældregruppe.
Løn- og ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.

Vil du vide mere?
Du er velkommen til at kontakte daglig pædagogisk leder Helle Westerskov Schøsler på 30 60 05 04, og få yderligere oplysninger om stillingen.

Det praktiske
Ansøgningsfrist er den 12. juni 2023. Samtaler forventes afholdt den 15. juni 2023.

INFORMATIONER OM STILLINGEN:

- Arbejdspladsen ligger i:

Svendborg Kommune

-Virksomheden tilbyder:

-Arbejdsgiver:

Odense Kommune, Paarupvej 19, Paarup, 5210 Odense NV

-Ansøgning:

Ansøgningsfrist: 12-06-2023; - ansøgningsfristen er overskredet

Ved skriftlig henvendelse: https://odense.emply.net/recruitment/vacancyApply.aspx?publishingId=059562ed-e86c-4dc2-a63f-b846cfbf0824

Se mere her: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/5841553

Denne artikel er skrevet af Emilie Bjergegaard og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder JobNet.
Kilde: JobNet