Pædagogmedhjælper til Børneinstitution Tarup-Pårup, Børnehuset Lærkereden

Profilbillede

BEMÆRK: Ansøgningsfristen er overskredet

Hvis du selv og andre oplever dig som en medhjælper, hvor glæden i dit arbejde får stoltheden frem i dig, når du ser hvordan børnene udvikles gennem dit samspil, og at du er villig til at lære, så er du måske den, vi har brug for.

I Lærkereden søger vi en pædagogmedhjælper på 35 timer ugentlig.

Om os og jobbet
Visionen i Tarup-Pårup er, at vi oplever os som én institution, således at vi kan være en dynamisk organisation, som kan matche krav og forventninger. Ansvaret for at sikre høj kvalitet i den daglige praksis ligger hos pædagogerne i samarbejde med pædagogmedhjælperne. 

Du skal som pædagogmedhjælper være med til at sikre tæt opfølgning på mål og resultater og være medskaber af en systematisk dokumentations- og evalueringskultur, som ligger i arbejdet med den nye styrkede læreplan.  

Vi tager udgangspunkt i den fagfaglige tilgang i forhold til opgaveløsning – altså professionen. Det betyder, at forventningerne til dig som pædagogmedhjælper er, at du holder dig opdateret i nyeste evidens- og forskningsbaseret viden fx gennem læsning og sparring med pædagogerne. Ligeledes skal du holde dig orienteret om den samfundsmæssige tendens og de politiske strømninger, da dette har betydning for dagtilbuddets udvikling og dermed vilkårene for, hvordan kerneopgaven kan og skal løses.

 • Børnehuset Lærkereden er et af 7 børnehuse i Tarup-Pårup. Børnehuset har 44 børnehavebørn og 12 vuggestuebørn.
 • Vi arbejder for en høj grad af sammenhængskraft mellem de enkelte huse.
 • Vi arbejder med stor vægt på Odense Kommunes strategi for det Sammenhængende Børne- og Ungeliv og Odense Kommunes Inklusionsstrategi og Dannelsesstrategi.
Det betyder:
 • Der skal altid være fokus på kerneopgaven, således at du hele tiden udvikler børnenes leg og læringsmiljøer til gavn for det enkelte barn og de betydningsfulde fællesskaber.
 • En faglighed funderet i en inkluderende tankegang og den fællesskabende pædagogik.
 • Vi vægter veksling mellem det formelle og uformelle læringsmiljø.
 • At de udendørs læringsmiljøer vægtes lige så højt som de indendørs, både i tid og sted.
 • At vi arbejder med relationskompetencer.
 • At du som ansat har et stort ansvar for, at børnehuset fungerer som en helhed.
Arbejdstiden ligger i tidsrummet kl. 6.30 og 16.45, og du skal være fleksibel i forhold til begge dele.

Om Børnehuset
Lærkereden er et børnehus med 12 vuggestuebørn og 44 børnehavebørn. Herudover er Lærkereden et af Odense Kommunes ressource huse, hvilket betyder, at der er 3 visiterede børn med særlige behov. Børnene er en del af det samlede hus, og det giver en særlig pædagogisk opgave for medarbejderne.

I Lærkereden er vi en stolt og engageret medarbejdergruppe, som gør vores yderste for at løse vores kerneopgave hver dag. Vores kommunikation, planlægning, dokumentation og evaluering tager altid udgangspunkt i barnet, læringsgruppen eller læringsmiljøet. Vi er meget bevidste om, hvorfor vi handler som vi gør. Vi stiller faglige krav til hinanden, og tager gerne en god snak om hvorfor og dernæst hvordan. Vi holder aftaler, vi er loyale og taler altid til hinanden frem for om hinanden. Vi holder vores aftaler; det styrker vores sociale kapital samtidig med, at det gør os i stand til at løse vores kerneopgave bedst muligt. Vi tager den bedste beslutning ved at alle byder ind. Det forventer vi også at vores kommende pædagogmedhjælper gør!

Om dig
Vi forventer, at du er faglig robust, hvilket betyder følgende for os:
 • Har en kommunikativ forståelse så du kan være i en professionel dialog med forældrene og kollegaerne.
 • Forstår dig på en didaktisk faglighed, så du kan arbejde ud fra viden og har kompetence til at tilrettelægge og skabe optimale lærings- og udviklingsbetingelser for børnene i samarbejde med dit team.
 • Har indsigt i og kompetence til at anvende grundlæggende teorier og evidensbaseret viden i daglig praksis, og holder dig opdateret i den nyeste viden gennem læsning og sparring med kollegaer.
 • At du er i stand til at flytte dig selv og for at møde barnet i dets nærmeste udviklingszone.
 • At du har blik for de praktiske opgaver, såvel som de faglige.
 • At du ser dig selv som medansvarlig for et godt arbejdsmiljø og en høj social kapital og dermed tør gå i dialog – også om det, der kan være svært.
Vil du vide mere?
Så er du velkommen til at kontakte daglig pædagogisk leder Jakob Stenmann Hansen på 63 75 52 90, tryk 4.

Vi forventer, at du kontakter Lærkereden inden du søger stillingen for et besøg.

Løn- og ansættelsesvilkår
Ansættelse er hurtigst muligt og senest 19. juni 2023.
Løn og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst mellem KL. og den forhandlings berettigede organisation.

Det praktiske
Ansøgningsfrist er den 8. juni 2023. Vi afholder samtaler den 13. juni 2023. 

Stillingen skal søges elektronisk via nedenstående link - Søg stilling.

INFORMATIONER OM STILLINGEN:

- Arbejdspladsen ligger i:

Svendborg Kommune

-Virksomheden tilbyder:

-Arbejdsgiver:

Odense Kommune, Fuglebakken 26, Snestrup, 5210 Odense NV

-Ansøgning:

Ansøgningsfrist: 08-06-2023; - ansøgningsfristen er overskredet

Ved skriftlig henvendelse: https://odense.emply.net/recruitment/vacancyApply.aspx?publishingId=c2e22064-12dc-40a3-a45f-1d68a76b3ae4

Se mere her: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/5840282

Denne artikel er skrevet af Emilie Bjergegaard og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder JobNet.
Kilde: JobNet