Ansøg Svendborg Kommunes Kulturpulje

Foto: Svendborg Kommune.
dato

Kulturpuljen er en støtteordning for kulturelle arrangementer og projekter, der bidrager til Kulturløftet Fantastiske Fornemmelser/Kulturløftet 2.0 eller de udmeldte temaer.

Puljen kan også støtte sportsbegivenheder som VM, EM og DM, der afholdes indenfor kommunens grænse. Støtten kan gives som tilskud eller underskudsgaranti, men der er ingen garanti for støtte, da alle ansøgninger behandles individuelt.

Ansøgere kan være foreninger, institutioner, grupper af personer eller enkeltpersoner. De, der allerede modtager driftsstøtte fra Svendborg Kommune, skal redegøre for, hvordan deres projekt rækker ud over den ordinære drift. Projekter, der tidligere har modtaget støtte, skal kunne påvise udvikling eller nytænkning for at kunne opnå støtte igen.

Der er tre årlige ansøgningsrunder med frister den 1. maj, 1. september og 1. november. Ansøgningerne behandles i Kultur- og Fritidsudvalget. Ansøgningsskemaet findes elektronisk på kommunens hjemmeside.


https://www.svendborg.dk/nyheder/ansoeg-svendborg-kommunes-kulturpulje
Kilde: Svendborg Kommune