De nye regler for hjemmearbejde er på plads

Profilbillede
dato

Godt nyt til dem der, til tider, har hjemmearbejde i Morud. Der er nemlig bred politisk opbakning til nye regler for hjemmearbejde. Fremover vil særlige skærmregler først gælde efter mere end to dages regelmæssigt skærmarbejde, og i højere grad tilgodese ansatte med skiftende arbejdssteder.

Torsdag d. 3. februar var alle Folketingets partier inviteret til møde i Beskæftigelsesministeriet til en drøftelse af nye regler for hjemmearbejde.

På mødet blev regeringen sammen med Venstre, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Konservative enige om en ny model for de arbejdsmiljøregler, der gælder ved hjemmearbejde.

I dag gælder en række særlige krav til indretning af såkaldte »skærmarbejdspladser«. Reglerne indtræder, når skærmarbejdet enten foregår i hele arbejdstiden eller foregår regelmæssigt og arbejdstiden svarer til én dag eller mere inden for en normal arbejdsuge.

De regler bliver nu lavet om. Det sker med henblik på at gøre reglerne mere tidssvarende, så de imødekommer, at stadig flere mennesker har skiftende arbejdssteder.

Fremover vil reglen om, at arbejdstiden skal svare til én dag eller mere blive fastsat til mere end to dage om ugen set som et gennemsnit over cirka en måned. Dette gælder både skærmarbejde hjemme, på faste arbejdssteder og på skiftende arbejdssteder.

Beskæftigelsesministrene er begejstrede
De nye regler forventes at kunne træde i kraft i slutningen af april 2022.

Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard:

- Jeg er glad for, at vi nu har fundet en politisk og afbalanceret løsning, som både giver mere fleksibilitet og tager hensyn til arbejdstagere med skiftende arbejdspladser.

- Med denne løsning gør vi nu reglerne for hjemmearbejde mere tidssvarende, så de afspejler dagens arbejdsmarked, hvor arbejdet for visse medarbejdertyper kan udføres mange forskellige steder og ikke kun på kontoret.

- Vi mødes igen om et år, hvor vi vil drøfte, hvordan de nye regler har virket i praksis.

Beskæftigelsesordfører for Venstre, Anne Honoré Østergaard:

- I Venstre har vi længe kæmpet for at forbedre reglerne for hjemmearbejde, og derfor er jeg meget glad for, at det endelig lykkes. Selvom vi heldigvis er på vej ud af pandemien, og vi i højere grad kan vende tilbage til arbejdspladserne, så har vi lært, at hjemmearbejde kan være positivt for både den enkelte og produktiviteten.

- Mennesker er forskellige, og derfor mener vi i Venstre, at det er vigtigt at øge friheden og fleksibiliteten i forhold til hjemmearbejde. Med ændringerne bliver reglerne mindre bureaukratiske, så det bliver nemmere at arbejde hjemme og arbejdende danskere i højere grad får frihed til at planlægge deres egen hverdag. Det øger arbejdsglæden, og det kommer både virksomhederne og de ansatte til gode. 

Beskæftigelsesordfører for Dansk Folkeparti, Bent Bøgsted:

- Dansk Folkeparti er glade for, at der er indgået en rimelig aftale om hjemmearbejdspladser, der tilgodeser både lønmodtagere og arbejdsgivere.

Beskæftigelsesordfører for Radikale Venstre, Samira Nawa:

- Vi er glade for aftalen, som giver gode rammer for arbejdslivet i en ny tid, hvor medarbejdere efterspørger mere fleksibilitet og teknologien gør det nemt at arbejde flere steder fra. Nu sikrer vi, at arbejdsmiljøreglerne følger med tiden, så det bliver nemt, sikkert og ubureaukratisk at arbejde mere hjemmefra.

Beskæftigelsesordfører for Det Konservative Folkeparti, Niels Flemming Hansen:

- Det glæder os, at der er fundet en god løsning på dette vigtige område, som favner – og sikrer gode forhold for – både arbejdstager og arbejdsgiver.

Yderligere information (I):
Når de særlige skærmregler gælder, må den ansatte – ligesom i dag – godt bruge sit private skrivebord, stol og computer til skærmarbejdet, hvis udstyret opfylder gældende krav (f.eks. justerbar stol og adskilt skærm og tastatur) i vejledningen om skærmarbejde.

Hvis den ansattes eget udstyr ikke opfylder kravene, skal arbejdsgiveren sørge for, at det nødvendige inventar og udstyr er til rådighed for den ansatte. Det kan arbejdsgiveren f.eks. gøre ved, at den ansatte får arbejdsudstyr som f.eks. computer, skærm, tastatur, mus, stol og lampe fra arbejdspladsen med hjem.

Yderligere information (II):
Med fortolkningen ’mere end to dage om ugen’ kan der være lønmodtagere, som ikke vil være omfattet af særreglerne på hverken deres faste arbejdssted eller hjemme, f.eks. fordi de arbejder to dage på deres faste arbejdssted, to dage hjemme og én dag et tredje sted.

Derfor etableres i tillæg en opsamlingsmodel, som har hjemmearbejdspladsen som udgangspunkt. Det indebærer en helhedsvurdering af det samlede skærmarbejde på hjemmearbejdspladsen, kontorarbejdspladsen og de skiftende arbejdssteder som vil kunne udløse en skærmarbejdsplads efter de særlige regler i skærmbekendtgørelsen på hjemmearbejdspladsen, hvis der samlet set udføres skærmarbejde på skærmarbejdspladserne mere end to dage om ugen, medmindre der allerede er etableret en skærmarbejdsplads på kontorarbejdspladsen eller det skiftende arbejdssted.

Kilde: Redaktionen
Denne artikel er udarbejdet af 3. part. Indholdet er hverken sponsoreret eller betalt. De holdninger, der måtte fremgå, repræsenterer ikke redaktionen.