Nyt kontrolprogram til Andekærgård ApS

Foto: Svendborg Kommune.
dato

Andekærgård i Svendborg får nyt kontrolprogram til deres vandforsyningsanlæg.

Programmet, der træder i kraft den 7. september 2023 og løber indtil 31. december 2028, fastsætter kontrolparametre, prøvetagningshyppighed og prøvetagningssted.

Formålet er at sikre, at forbrugerne får rent drikkevand hver dag.

Afgørelsen kan påklages til Miljø- og fødevareklagenævnet indtil 5. oktober 2023. Klagevejledning findes i kontrolprogrammet.


https://www.svendborg.dk/nyheder/nyt-kontrolprogram-til-andekaergaard-aps
Kilde: Svendborg Kommune